Dobro vođena krizna komunikacija čuva ugled kompanije. Više od 20 godina rada u PR-u donelo nam je iskustvo u rešavanju različitih komunikacijskih izazova, i veštine da prepoznamo potencijalne pretnje u oblasti komunikacija. Klijentima obezbeđujemo stručnu podršku u vođenju krizne komunikacije, kao i internu obuku za zaposlene.