Iako smo postali ponosni vlasnici čipovanih ličnih dokumenata, i dobro upućeni u to šta se sve može uraditi onlajn, preko portala eUprava, promena imena ili prezimena za mnoge predstavlja skupu i komplikovanu rabotu, a mnogima je i nemoguća misija.

Pre svega, treba razlikovati zahteve za promenu imena, od onih za promenu prezimena. Ovi potonji najčešće se podnose posle venčanja ili razvoda, a procedura je relativno glatka, iako akteri moraju da zavuku ruku poprilično duboko u džep.

Posle venčanja, uz izvod iz matične knjige venčanih, podnosi se zahtev za izdavanje Izvoda iz matične knjige rođenih, s upisom novog prezimena.

– Izvod iz matične knjige rođenih i Uverenje o državljanstvu vam mogu biti dostavljeni putem pošte tako što ćete na stranici eUprave Izvod iz matične knjige rođenih podneti zahtev. Dokumenti bi trebalo da vam stignu u roku od 2-3 dana od dana kada ste podneli zahtev. Možete i otići lično u matični ured. Nakon podnošenja zahteva, uplate naknade i nešto malo čekanja u redu, izvod dobijate odmah na šalteru– kaže Marina Carević s portala Klik do venčanja. – S ovim izvodom sada možete da promenite i druga dokumenta: ličnu kartu, pasoš, zdravstvenu knjižicu, vozačku dozvolu.

Sve to u proseku košta oko 13.000 dinara, pod uslovom da ne poručujete poštansku dostavu na kućnu adresu ili vam dostavljaju dokumenta ubrzanom procedurom, takođe preporučenom pošiljkom.

Osobe koje se razvode imaju 60 dana da podnesu zahtev za promenu prezimena, po takozvanom skraćenom postupku: matičaru je potrebno predati zahtev za promenu prezimena posle razvoda, izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu na udato prezime, uverenje o prebivalištu, fotokopiju lične karte na udato prezime, pravosnažnu presudu o razvodu i dokaz o uplaćenoj taksi koja iznosi od 250 do 300 dinara.

Međutim, to je samo početak paragrafskih muka: potrebno je platiti vađenje nove lične karte, pasoša, vozačke dozvole, pretplatne karte za prevoz, zdravstvene kartice, tu su i kartice tekućeg i ostalih računa u banci, a ako ima kredit ili neku drugu obavezu, potrebno je izmeniti i te podatke, što znači još čekanja u redovima. Takođe, potrebno je promeniti i podatke u vlasničkom listu ako osoba koja menja prezime poseduje nekretninu ili vozilo, i čekati na šalteru za promenu imena kod prijave poreza. Ne zaboravimo račune za mobilne, kao i promenu imena vlasnika u računima za komunalne usluge, struju, gas i kablovsku televiziju, proveru promene upisa u Birački spisak i zakonom propisanu promenu imena na poštanskom sandučetu i u spisku stanara Kućnog saveta.

Pravo na promenu ličnog imena nema osoba protiv koje se vodi krivični postupak za delo za koje se goni po službenoj dužnosti, osoba koja je osuđena za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti dok kazna nije izvršena odnosno dok traju pravne posledice osude. Takođe, ime i prezime ne može da menja osoba koja promenom ličnog imena namerava da izbegne neku svoju obavezu, kao i osoba koja namerava da promeni ime u pogrdno ime, ime kojim se vređa moral ili ime koje je u suprotnosti s običajima i shvatanjima sredine.

Sve ovo dodatno se komplikuje posle isteka zakonskog roka od 60 dana ili ako ime i prezime menjate iz nekog drugog razloga. Tada je potrebno pribaviti i uverenje da se protiv vas ne vodi krivični postupak (da bi se izbegla situacija u kojoj se okrivljenom, promenom ličnih podataka, gubi trag), presuda o razvodu, kao i poresko uverenje da nema poreskog duga.

Pravo na promenu ličnog imena ima svaka osoba koja je navršila 15. godinu života i koja je sposobna za rasuđivanje. Dete koje je navršilo 10. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje ima pravo na davanje saglasnosti sa promenom ličnog imena. To, drugim rečima, znači da usvojitelji moraju da čekaju da im usvojena deca napune 10 godina, kako bi stekli pravo da mu promene ime, pa se mnogi odlučuju da ostave sve kako je bilo, a deteta zovu imenom koje žele, ili mu željeno ime nadenu prilikom krštenja. Ime i prezime, bez jasnih i veoma opravdanih razloga, može menjati samo punoletna osoba. Tako roditelji dece koja su usvojena, ne mogu bez ozbiljnog i opravdanog razloga da odaberu ime svom detetu.