Krizna komunikacija jedna je od ključnih veština PR profesionalaca, danas potrebnija nego ikada. Dvodnevni kurs kriznog PR-a pruža vam mogućnost da na jednom mestu dobijete osnovna znanja, veštine i alatke kojima ćete započeti ili unaprediti svoju PR biografiju.

KAD JE TEŠKO – ONDA KRIZNI PR
Savladajte osnove krizne komunikacije

Krize izbijaju iznenada, poput globalne koju je izazvao COVID-19, ali su mnogo češće posledica brojnih sitnih, neupadljivih i dugotrajnih propusta. Krajnji cilj kriznog PR-a je uspostavljanje kontrole nad situacijom, ublažavanje njenih posledica i očuvanje reputacije firme. Krizni PR zahteva hladnu glavu, timski rad i posvećenost. I još nešto, krizni PR se uvek, ali uvek prilagođava situaciji koju rešava. Nikada obratno. Zbog toga se krizni PR uvek uči iznova jer ga u velikoj meri diktiraju okolnosti.

Dvodnevni kurs kriznog PR-a pruža Vam mogućnost da na jednom mestu dobijete osnovna znanja, veštine i alatke kojima ćete započeti ili unaprediti svoju PR biografiju. Ovo je prilika za sve koji žele da se bave komunikacijama kao profesijom, koji vole rad pod pritiskom i koji se ne povlače pred izazovima.

Kurs se održava u večernjim časovima (18 – 20h). Cena dvodnevnog kursa je 3000 dinara.

Prijavljivanje je otvoreno do 10.  decembra  2020.

 

TEMATSKE CELINE
Prvi dan treninga

Šta je krizna komunikacija i kada se dešava?
Uzroci i izvori krize
Kriza i reputacija
Prioriteti krizne komunikacije (planiranje, kreiranje ključnih poruka, tehnike, alati i taktike)
Poverenje u brend/kompaniju/instituciju
Krizni tim i organizacija kriznog tima

Drugi dan treninga

Faze kriznog PR-a i upravljanje komunikacijom
Nivoi krizne komunikacije
Alati i taktike
Nedozvoljeno ponašanje u situaciji krize
Saveti novinara
Naučene lekcije (postkrizna procena)

Za sve informacije:
– pišite nam na office@securitycommunications.rs
– pozovite nas na broj telefona +381 65 21 75 791