Gordana Bekčić je direktorka Security Communications, konsultantske agencije koja se bavi odnosima s javnošću i komunikacijama. Doktorirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu u oblasti američkih studija, gde je i magistrirala u istoj oblasti. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odeljenju za srpski jezik i opštu književnost, a na Alternativnoj akademskoj obrazovnoj mreži (AAOM) specijalizirala na Studijama kulture i roda. 

Radila je u izdavaštvu, međunarodnim organizacijama, poput Međunarodnog komiteta crvenog krsta (ICRC), nevladinom, korporativnom sektoru i javnom sektoru. U Kancelariji za saradnju s civilnim društvom Vlade Republike Srbije je od 2012. do 2016. godine obavljala dužnosti samostalne savetnice za planiranje komunikacije i promotivnih aktivnosti.

Po odlasku iz Kancelarije posvetila se konsaltingu. Kako bi osigurala najviši nivo profesionalnosti u radu, Gordana je razvila mrežu kvalifikovanih saradnika s kojima, prema potrebi, pruža usluge PR-a i komunikacija, i tako odgovara na širok spektar projektnih zadataka koje mogu imati potencijalni klijenti.

Obavljala je brojne zadatke u oblasti komunikacija i odnosa s javnošću, koji su uključivali izradu i spovođenje strategija komunikacije, upravljanje reputacijom i  izgradnja ličnog PR-a, organizaciju nacionalnih i regionalnih događaja sa više stotina učesnika; medijske kampanje, koordinaciju konsultativnih procesa, planiranje, usmeravanje i nadzor realizacije promotivnih aktivnosti; izrada publikacija i promotivnog materijala; rešavanje komunikacijskih kriza; mentorstvo.

Kreirala je, koordinisala i obavljala nadzor i upravljanje komunikacijom različitih projekata koje su finansirali Fond dobre uprave Ujedinjenog Kraljevstva, Evropska unija, Svetska banka, UNDP, USAID, GIZ, Švajcarska kancelarija za saradnju. Među njenim klijentima su i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave,  Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Republički zavod za statistiku, grad Pančevo, Centar za evropske politike, Forum mladih s invaliditetom, Centar za istraživanje javnih politika, Dom Jevrema Grujića, Savet Evrope, Stalna konferencija gradova i opština.

Direktorka je Kancelarije za kulturnu diplomatiju, organizacije civilnog društva posvećene razvoju, unapređenju i promociji kulturne diplomatije. Autorka je knjige „Od ideje do slobode“ koja govori o revolucionarnim aspektima američke državotvornosti. Objavila je više desetina članaka u oblasti književne kritike, kulture, američkih studija, medija, pozorišta, u stručnim časopisima, nedeljnicima i dnevnim novinama kao što su Kultura, Scena, Blic News, Danas, Politika, Link, Novi magazin, The Review of International Affairs, Strani pravni život, Politički život, Genero, Treći program, Beorama, European History Quarterly, Međunarodni problemi. Trenutno priprema drugu knjigu o istoriji SAD.

Stalna je predavačica Nacionalne akademije za javnu upravu, članica Društva Srbije za odnose s javnošću (DSOJ), Udruženja poslovnih konsultanata Srbije, Unije poslodavaca Srbije i Udruženja “Milutin Milanković”. Govori engleski i ruski jezik.